ИсаОдит ООД

ИсаОдит предлага одиторски, счетоводни и консултантски услуги, фокусирани върху разкриването и развитието на потенциала на вашия бизнес.

Компанията извършва своята дейност в съответствие с утвърдените световни практики и съгласно действащите закони на Република България.

ИсаОдит оперира на българския пазар повече от 16 години и през времето е доказала своята компетентност, ефикасност и професионализъм. През 2008 г. компанията въвежда система за контрол на качеството на одиторската дейност ИСО 9001:2008 и е сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, Germany. От 25 септември 2015 г. системата е обновена съгласно изискванията на новия стандарт ИСО 9001:2015.

Днес ИсаОдит е една от най-прогресивните фирми в държавата, с лидерство в предоставянето на услуги в различни области:

  • Независим финансов одит, свързани с одит услуги и ангажименти за изразяване на сигурност
  • Данъчни консултации
  • Счетоводни услуги
  • Корпоративни финанси
  • Управление на риска
  • IT одит и консултиране
  • ТРЗ и HR
  • Правни услуги.

Опит:


ИсаОдит има богат опит в одита и консултирането на различни компании, частни и публични предприятия, държавни и общински предприятия, дъщерни фирми на мултинационални компании, регистрирани в България, пенсионни фондове, финансови кредитни институции, организации с нестопанска цел и други, национални компании – частни и листвани на фондовата борса.

Професионалният ни опит покрива бизнеси в различни индустрии, като: минно дело, енергетика, търговия на едро и дребно, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, медии, финансови услуги, селско стопанство, производство, недвижими имоти и други.